Walne Zebranie Stowarzyszenia Krystyn im. Krystyny Bochenek

W dniu 19.06.2023 w siedzibie Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach odbyło się Walne Zebranie
Stowarzyszenia Krystyn im. Krystyny Bochenek w Katowicach.

Zebranie otwarła Prezes Zarządu Krystyna Urgacz.
W trakcie Zebrania przedstawiono sprawozdanie Zarządu, Bilans Stowarzyszenia i Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy 2022.

Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę o nadaniu pani Senator Halinie Bieda tytuł Członka Honorowego Stowarzyszenia Krystyn im Krystyny Bochenek.

Z powodu śmierci prof. Krystyny Lisieckiej w wyborach uzupełniających w głosowaniu jawnym wybrano do Zarządu panią Krystynę Gaczek.

W dniu 03.07.2023 odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym z powodu rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Krystyny Urgacz funkcję Prezesa Zarządu
przejęła Krystyna Gaczek.

Galeria

walne zebranie 2023_1walne zebranie 2023_2walne zebranie krystyn 2023_4walne zebranie krystyn 2023_5