Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Krystyn im. Krystyny Bochenek

Informujemy, iż dnia 17.06.2021 w Teatrze Śląskim im. St. Wyspiańskiego odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Krystyn im. Krystyny Bochenek.
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia przedstawiła Prezes Krystyna Urgacz, a sprawozdanie finansowe Krystyna Papiernik.
W wyniku głosowania tajnego wybrano skład nowego Zarządu, w którym Prezesem na następną kadencję pozostała Krystyna Urgacz, Skarbnikiem Krystyna Miranowicz, V-ce Prezesem Krystyna Lisiecka, Krystyna Papiernik.
Pozostali członkowie Zarządu to Panie: Krystyna Rozlonkowska, Krystyna Pucher, Krystyna Kozieł.

Galeria

walne_2021_1walne_2021_2walne_2021_3


Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia im. Krystyny Bochenek  2021 >>