Zwroty za niewykorzystane świadczenia podczas zjazdu

Drogie Krystyny,

Zarząd Stowarzyszenia Krystyn im.Krystyny Bochenek oraz biuro organizacyjne S.T. "Turysta" postanowił, że impreza imieninowa zostanie zorganizowana w innym terminie o czym poinformujemy jak tylko to będzie możliwe.

Zwrotów wpłat z tytułu niewykorzystanych świadczeń dokonamy na konto uczestniczek imprezy przelewem po potrąceniu faktycznie poniesionych kosztów przez organizatora.

Prosimy o zrozumienie tych nadzwyczajnych i nieuniknionych okoliczności, które spowodowały konieczność odwołania Zjazdu Krystyn.
Sprawy związane z rozliczeniem należności z oczywistych względów mogą ulec wydłużeniu.