Walne Zgromadzenie Członków

W dniu 21 maja 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia Krystyn im. Krystyny Bochenek zwołał Walne Zgromadzenie Członków.
Prezes Zarządu Krystyna Urgacz przedstawiła sprawozdanie Zarządu za okres od 5 czerwca 2017 do 21 maja 2018.
Wiceprezes Zarządu Krystyna Papiernik przedstawiła bilans Stowarzyszenia za rok 2017.
W dyskusji poruszano przygotowania do kolejnego Zjazdu Krystyn i zastanawiano się nad wyborem miasta.
Ostateczną decyzję podejmą Liderki z Polski na spotkaniu w czerwcu.

Galeria

walne _2018_1walne_2018_2walne_2018_3walne_2018_4walne_2018_5walne_2018_6walne_2018_7walne_2018_8