Akcja Charytatywna "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę"

W niedzielę 20.11 rozpoczęliśmy Ogólnopolską Akcję Charytatywną "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę".
Tekturowe pudła są jeszcze puste. Można je wypełnić darami rzeczowymi (słodycze, trwał żywność, zabawki, książki, środki czystości, odzież).
Zgromadzone dary trafią do Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi w Katowicach Bogucicach .
Dary zbieramy do dnia 20.12.2016.
Zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia Krystyn im. Krystyny Bochenek, która mieści się w biurze podróży "Turysta" Katowice ul Mariacka 1
(biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00 tel. 32 2538 766)